Nhà Đất Hà Tĩnh
Giá
Đơn vị tính
 

Thành viên

 
 

NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Bán Đất Đất mặt đường 26-3...   TP. Hà Tĩnh
DT: 97 m2 Giá: 1 tỷ 2014-10-31
Bán Nhà Nhà đẹp gần đường 26-3...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 800 triệu 2014-10-30
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-10-30
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng P. Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,4 tỷ 2014-10-30
Bán Nhà Nhà cấp 4 Phường Hà Huy Tập...   TP. Hà Tĩnh
DT: 205 m2 Giá: 899 triệu 2014-10-30
Bán Nhà Nhà 2 tầng Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 223 m2 Giá: 1,9 tỷ 2014-10-30
Bán Nhà Nhà đẹp gần NH Huyền Đức...   TP. Hà Tĩnh
DT: 210 m2 Giá: 1,850 triệu 2014-10-30
Bán Nhà Nhà đẹp 1 tầng gần cầu Phủ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 110 m2 Giá: 1,1 tỷ 2014-10-30
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng P. Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 180 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-10-30
Bán Nhà Nhà 2 tầng Phường Tân Giang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,4 tỷ 2014-10-30
Bán Nhà Nhà đẹp 1 tầng phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 147 m2 Giá: 1,2 tỷ 2014-10-30
Bán Nhà Nhà cấp 4 gần chợ Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 500 triệu 2014-10-30
Bán Nhà Nhà Cấp 4 mặt đường QL 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 40 m2 Giá: 700 triệu 2014-10-30
Bán Nhà Nhà 1 tầng gần Đài Truyền Hình...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 920 triệu 2014-10-30
Bán Nhà Nhà 1 tầng gần Thư Viện Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 900 triệu 2014-10-30
Bán Nhà Nhà cấp 4 phường Bắc Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 1,250 triệu 2014-10-30
Bán Nhà Nhà 1 tầng mặt đường 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-10-30
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng gần QL 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 2 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Phòng CSGT...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 850 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất Lối 2 Đường Trần Phú...   TP. Hà Tĩnh
DT: 161 m2 Giá: 1,150 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất gần Trường Việt Đức...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 420 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 420 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH mặt đường Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 680 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp gần K/S Ngân Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 215 m2 Giá: 1,5 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất mặt đường Hà Huy Tập...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 750 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất gần mặt đường Trần Phú...   TP. Hà Tĩnh
DT: 238 m2 Giá: 1,1 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất lối 2 Đường Nguyễn Biểu...   TP. Hà Tĩnh
DT: 73 m2 Giá: 440 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp Phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 260 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất QH gần Khu Sinh Thái Green...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 799 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH lối 2 đường 1 A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 141 m2 Giá: 770 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH gần Chợ Trung Đình...   TP. Hà Tĩnh
DT: 162 m2 Giá: 660 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Phường Thạch Quý...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 740 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH lối 3 Đ. Quang Trung...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 370 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp gần Cầu Vượt ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 200 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Sông Đà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 110 m2 Giá: 950 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 188 m2 Giá: 650 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Thạch Hưng...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 330 Triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất gần mặt đường QL 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 114 m2 Giá: 500 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất mặt đường Nguyễn Xí...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 950 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất lối 3 Đ. Nguyễn Công Trứ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 105 m2 Giá: 430 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH đường 18m - Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 150 m2 Giá: 350 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất Khối 8 - Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 125 m2 Giá: 440 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp gần công viên Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 102 m2 Giá: 500 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất mặt đường Hải Thượng...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 1 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất gần trường Quân Sự Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 480 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất gần Ủy Ban Thạch Hạ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 163 m2 Giá: 299 triệu 2014-09-05
Bán Đất Đất QH Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 168 m2 Giá: 680 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất mặt đường Đông Lộ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 580 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất gần trường Lê Văn Thiêm...   TP. Hà Tĩnh
DT: 154 m2 Giá: 920 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Phường Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 650 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH gần trường NK Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 460 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp sau KS Hoàng Gia...   TP. Hà Tĩnh
DT: 210 m2 Giá: 700 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất mặt đường Lê Duẫn...   TP. Hà Tĩnh
DT: 126 m2 Giá: 2,2 tỷ 2014-10-31
Bán Đất Đất QH Phường Thạch Quý...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 800 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp sau KS Hoàng Gia...   TP. Hà Tĩnh
DT: 110 m2 Giá: 420 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Đ.Nguyễn Du kéo dài...   TP. Hà Tĩnh
DT: 320 m2 Giá: 1,5 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất QH đường Bùi Dương Lịch...   TP. Hà Tĩnh
DT: 134 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất mặt đường 18m * Giá 1,1 t...   TP. Hà Tĩnh
DT: 250 m2 Giá: 1,050 tỷ 2014-10-30

TIN TỨC

Những lễ cưới 'đình đám' của sao Việt 2010

Những lễ cưới 'đình đám' của sao Việt 2010

Có thể nói năm 2010 là năm các sao Việt được mùa lên xe hoa. Cùng điểm lại những khoảnh khắc hạnh phúc của họ trong ngày lễ trọng đại của đời mình.

Đám cưới vui nhộn nhất

Đám cưới vui nhộn nhất có lẽ tiệc cưới của chàng ca sĩ Trọn đời...TIN BẤT ĐỘNG SẢNTHÔNG TIN TIỆN ÍCH

 Cắm hoa đào ngày Tết theo phong thủy
 Giảm 50% tiền thuê đất cho đối tượng sản xuất
 Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 1/10
 Đất chưa có sổ đỏ được thế chấp vay vốn
 Miễn phí xây dựng bắt đầu từ ngày 1/2/2011
» Xem tất cả

TIN TỨC NHÀ ĐẤT DỰ ÁN

Công bố phân khu chức năng kết nối đô th... Những đại dự án "rùa" ở Hà Tĩnh...
Nhiều dự án địa ốc Hà Tĩnh cần "giải c... Cần chung vai để dự án địa ốc ở Hà Tĩn...
TP Hà Tĩnh công bố quy hoạch phân khu xã Thạ... Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia: 11.277 t...
Tập đoàn VinGroup sẽ đầu tư vào Trung tâm T... 3 bước để sở hữu được ngôi nhà mơ ư...

PHONG THUỶ NHÀ ĐẤT

KIẾN TRÚC ĐẸPKHÔNG CÁCH SỐNGTƯ VẤN BẤT ÐỘNG SẢN

NHÀ ĐẸP CỦA "SAO"

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

THỐNG KÊ

- Thành viên: 285
- Số tin đăng: 151
- Khách trực tuyến: 132
- Số lượt truy cập: 6241079
Hỗ trợ trực tuyến