Nhà Đất Hà Tĩnh
Giá
Đơn vị tính
 

Thành viên

 
 

NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Bán Đất Đất gần mặt đường tỉnh lộ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 147 m2 Giá: 200 triệu 2014-11-27
Bán Đất Đất gần mặt đường tỉnh lộ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 820 m2 Giá: 1 tỷ 2014-11-27
Bán Đất Đất đẹp mặt đường 1B...   TP. Hà Tĩnh
DT: 500 m2 Giá: 1,5 tỷ 2014-11-26
Bán Đất Đất lối 2 đường Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 850 triệu 2014-11-26
Bán Đất Đất QH Thạch Hạ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 370 triệu 2014-11-25
Bán Đất Đất khối 7 Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 700 m2 Giá: Thỏa thuận 2014-11-24
Bán Đất Đất gần đường Lê Hồng Phong...   TP. Hà Tĩnh
DT: 180 m2 Giá: 950 triệu 2014-11-24
Bán Đất Đất sau Khách Sạn Hoàng Gia...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 330 triệu 2014-11-27
Bán Đất Đất QH gần đường Đặng Dung...   TP. Hà Tĩnh
DT: 155 m2 Giá: 900 triệu 2014-11-21
Bán Nhà Nhà 2 tầng trung tâm thành phố...   TP. Hà Tĩnh
DT: 300 m2 Giá: 7 tỷ 2014-11-19
Bán Đất Đất gần đường quốc lộ 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 165 m2 Giá: 660 triệu 2014-11-27
Bán Đất Đất lối 2 đường Hà Hoàng...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 380 triệu 2014-11-24
Bán Đất Đất QH Đồng Trọt Thạch Qúy...   TP. Hà Tĩnh
DT: 96 m2 Giá: 490 triệu 2014-11-14
Bán Đất Đất QH Thạch Qúy ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 130 m2 Giá: 710 triệu 2014-11-14
Bán Đất Đất lối 2 đường Hà Hoàng...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 600 triệu 2014-11-24
Bán Đất Đất gần đường tránh 1B...   TP. Hà Tĩnh
DT: 118 m2 Giá: 180 triệu 2014-11-11
Bán Nhà Nhà biệt thự nhà vườn...   TP. Hà Tĩnh
DT: 220 m2 Giá: 1,2 tỷ 2014-11-07
Bán Nhà Nhà 2 tầng mặt đường Vũ Quang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 102 m2 Giá: 2,8 tỷ 2014-11-07
Bán Đất Đất QH gần mặt đường tỉnh ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 320 triệu 2014-11-01
Bán Nhà Nhà gần mặt đường QL 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,1 tỷ 2014-11-24
Bán Đất Đất mặt đường 26-3...   TP. Hà Tĩnh
DT: 97 m2 Giá: 1 tỷ 2014-10-31
Bán Nhà Nhà đẹp gần đường 26-3...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 800 triệu 2014-11-07
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-11-07
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng P. Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,4 tỷ 2014-11-07
Bán Nhà Nhà 2 tầng Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 223 m2 Giá: 1,9 tỷ 2014-10-30
Bán Nhà Nhà đẹp gần NH Huyền Đức...   TP. Hà Tĩnh
DT: 210 m2 Giá: 1,850 triệu 2014-10-30
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng P. Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 180 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-11-24
Bán Nhà Nhà 2 tầng Phường Tân Giang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,4 tỷ 2014-11-07
Bán Nhà Nhà cấp 4 gần chợ Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 500 triệu 2014-11-07
Bán Nhà Nhà 1 tầng gần Đài Truyền Hình...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 900 triệu 2014-11-23
Bán Nhà Nhà 1 tầng gần Thư Viện Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 900 triệu 2014-10-30
Bán Nhà Nhà cấp 4 phường Bắc Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 1,250 triệu 2014-10-30
Bán Nhà Nhà 1 tầng mặt đường 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-10-30
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng gần QL 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 2 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất Lối 2 Đường Trần Phú...   TP. Hà Tĩnh
DT: 161 m2 Giá: 1,150 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất gần Trường Việt Đức...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 420 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 420 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH mặt đường Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 550 triệu 2014-11-07
Bán Đất Đất đẹp gần K/S Ngân Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 215 m2 Giá: 1,5 tỷ 2014-11-07
Bán Đất Đất mặt đường Hà Huy Tập...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 680 triệu 2014-11-19
Bán Đất Đất gần mặt đường Trần Phú...   TP. Hà Tĩnh
DT: 238 m2 Giá: 1,1 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp Phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 260 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất QH lối 3 Đ. Quang Trung...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 370 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp gần Cầu Vượt ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 200 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Sông Đà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 110 m2 Giá: 950 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 188 m2 Giá: 650 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Thạch Hưng...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 330 Triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất gần mặt đường QL 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 114 m2 Giá: 500 triệu 2014-11-27
Bán Đất Đất mặt đường Nguyễn Xí...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 950 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất lối 3 Đ. Nguyễn Công Trứ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 105 m2 Giá: 430 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH đường 18m - Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 150 m2 Giá: 350 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất Khối 8 - Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 125 m2 Giá: 440 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp gần công viên Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 102 m2 Giá: 500 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất gần trường Quân Sự Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 480 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 168 m2 Giá: 680 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất mặt đường Đông Lộ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 580 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất gần trường Lê Văn Thiêm...   TP. Hà Tĩnh
DT: 154 m2 Giá: 920 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Phường Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 650 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH gần trường NK Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 460 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp sau KS Hoàng Gia...   TP. Hà Tĩnh
DT: 210 m2 Giá: 700 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất mặt đường Lê Duẫn...   TP. Hà Tĩnh
DT: 126 m2 Giá: 2,2 tỷ 2014-10-31
Bán Đất Đất QH Phường Thạch Quý...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 800 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp sau KS Hoàng Gia...   TP. Hà Tĩnh
DT: 110 m2 Giá: 420 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Đ.Nguyễn Du kéo dài...   TP. Hà Tĩnh
DT: 320 m2 Giá: 1,5 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất QH đường Bùi Dương Lịch...   TP. Hà Tĩnh
DT: 134 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất mặt đường 18m * Giá 1,1 t...   TP. Hà Tĩnh
DT: 250 m2 Giá: 1,1 tỷ 2014-11-19

TIN TỨC

Khai trương Resort Sông Giá Hải Phòng

Khai trương Resort Sông Giá Hải Phòng

Trong giai đoạn 1 của dự án được xây dựng trên diện tích hơn 103ha, bao gồm sân golf Private 17 lỗ, khu căn hộ cho thuê, biệt thự liền kề và biệt thự cao cấp.

Giai đoạn 2, diện tích 530 ha, xây dựng các công trình lớn như khu căn hộ cao cấp, khu thương mại, nhà dưỡng lão và công viên…

...
Ngắm Phương Mai tự tin trình diễn bikini

Ngắm Phương Mai tự tin trình diễn bikini

Hôm qua, các thí sinh của Siêu mẫu Việt Nam 2012 đã có buổi thi chụp hình bikini bên bể bơi. Phải dậy từ sớm để chuẩn bị, cộng thêm việc ngồi chờ hàng giờ dưới cái nắng Phan Rang, thế nhưng, các thí sinh vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, thậm chí còn trêu đùa nhau khiến không khí trở nên bớt căng th...TIN BẤT ĐỘNG SẢNTHÔNG TIN TIỆN ÍCH

 Cắm hoa đào ngày Tết theo phong thủy
 Giảm 50% tiền thuê đất cho đối tượng sản xuất
 Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 1/10
 Đất chưa có sổ đỏ được thế chấp vay vốn
 Miễn phí xây dựng bắt đầu từ ngày 1/2/2011
» Xem tất cả

TIN TỨC NHÀ ĐẤT DỰ ÁN

Công bố phân khu chức năng kết nối đô th... Những đại dự án "rùa" ở Hà Tĩnh...
Nhiều dự án địa ốc Hà Tĩnh cần "giải c... Cần chung vai để dự án địa ốc ở Hà Tĩn...
TP Hà Tĩnh công bố quy hoạch phân khu xã Thạ... Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia: 11.277 t...
Tập đoàn VinGroup sẽ đầu tư vào Trung tâm T... 3 bước để sở hữu được ngôi nhà mơ ư...

PHONG THUỶ NHÀ ĐẤT

KIẾN TRÚC ĐẸPKHÔNG CÁCH SỐNGTƯ VẤN BẤT ÐỘNG SẢN

NHÀ ĐẸP CỦA "SAO"

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

THỐNG KÊ

- Thành viên: 288
- Số tin đăng: 160
- Khách trực tuyến: 127
- Số lượt truy cập: 6397791
Hỗ trợ trực tuyến