Nhà Đất Hà Tĩnh
Giá
Đơn vị tính
 

Thành viên

 
 

NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Cần bán Nhà 1 tầng mặt đường 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 1,650 triệu 2014-09-08
Cần bán Đất gần mặt đường Hà Huy T...   TP. Hà Tĩnh
DT: 114 m2 Giá: 500 triệu 2014-09-06
Cần bán Đất mặt đường Nguyễn Xí...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 920 triệu 2014-09-05
Cần bán Đất lối 3 Đ. Nguyễn Công Trứ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 105 m2 Giá: 430 triệu 2014-09-05
Cần bán Đất mặt đường Vũ Quang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 240 m2 Giá: 13 triệu /m2 2014-09-05
Cần bán Đất QH đường 18m - Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 150 m2 Giá: 350 triệu 2014-09-05
Cần bán Đất Khối 8 - Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 125 m2 Giá: 440 triệu 2014-09-05
Cần bán Đất đẹp gần công viên Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 102 m2 Giá: 500 triệu 2014-09-05
Cần bán Nhà cấp 4 Phường Hà Huy Tập...   TP. Hà Tĩnh
DT: 205 m2 Giá: 900 triệu 2014-09-05
Cần bán Đất mặt đường Hải Thượng...   TP. Hà Tĩnh
DT: 156 m2 Giá: 1,1 tỷ 2014-09-07
Cần bán Nhà đẹp 2 tầng P. Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,4 tỷ 2014-09-05
Cần bán Đất QH Phường Tân Giang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 96 m2 Giá: 480 triệu 2014-09-05
Cần bán Nhà cấp 4 Phường Tân Giang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 530 triệu 2014-09-05
Cần bán Đất mặt đường Hà Huy Tập...   TP. Hà Tĩnh
DT: 198 m2 Giá: 1,2 tỷ 2014-09-03
Cần bán Đất gần trường cấp 3 Thành Se...   TP. Hà Tĩnh
DT: 182 m2 Giá: 580 triệu 2014-08-28
Cần bán Đất đẹp gần KS Ngân Hà ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 215 m2 Giá: 1,6 tỷ 2014-08-22
Cần bán Đất đẹp gần Bệnh viên Thành ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 93 m2 Giá: 420 triệu 2014-08-22
Cần bán Đất gần trường Quân Sự Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 480 triệu 2014-09-03
Cần bán Nhà cấp 4 phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 114 m2 Giá: 920 triệu 2014-08-13
Cần bán Đất mặt đường Lê Hồng Phong...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 1 tỷ 2014-08-07
Cần bán Nhà 2 tầng Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 223 m2 Giá: 1,9 tỷ 2014-08-05
Cần bán Nhà đẹp gần NH Huyền Đức...   TP. Hà Tĩnh
DT: 210 m2 Giá: 2 tỷ 2014-08-07
Cần bán Đất gần Ủy Ban Thạch Hạ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 163 m2 Giá: 299 triệu 2014-09-05
Cần bán Đất QH Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 168 m2 Giá: 700 triệu 2014-08-28
Cần bán Đất mặt đường Đông Lộ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 580 triệu 2014-09-05
Cần bán Đất mặt đường Nguyễn Biên...   TP. Hà Tĩnh
DT: 208 m2 Giá: 900 triệu 2014-09-05
Cần bán Nhà đẹp 1 tầng phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 147 m2 Giá: 1,2 tỷ 2014-09-03
Cần bán Đất đẹp Phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 260 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-08-28
Cần bán Đất lối 2 Đ.Hải Thượng Lãn ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 180 m2 Giá: 900 triệu 2014-08-28
Cần bán Đất mặt đường Hà Huy Tập...   TP. Hà Tĩnh
DT: 230 m2 Giá: 17 triệu /m2 2014-08-28
Cần bán Đất mặt đường Quang Trung...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 600 triệu 2014-08-28
Cần bán Đất lối 2 Đ. Hà Tôn Mục...   TP. Hà Tĩnh
DT: 125 m2 Giá: 1 tỷ 2014-09-08
Cần bán Đất gần trường Lê Văn Thiêm...   TP. Hà Tĩnh
DT: 154 m2 Giá: 920 triệu 2014-08-07
Cần bán Đất gần Công An P. Đại Nài ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 149,5 m2 Giá: 580 triệu 2014-08-28
Cần bán Đất đẹp gần KS Thái Lan...   TP. Hà Tĩnh
DT: 130 m2 Giá: 360 triệu 2014-08-28
Cần bán Đất mặt đường Nguyễn Công Tr...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 1,8 tỷ 2014-08-17
Cần bán Đất đẹp phường Thạch Quý...   TP. Hà Tĩnh
DT: 240 m2 Giá: 830 triệu 2014-08-28
Cần bán Nhà Cấp 4 mặt đường QL 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 40 m2 Giá: 730 triệu 2014-08-28
Cần bán Đất QH Phường Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 650 triệu 2014-08-28
Cần bán Đất QH Phường Văn Yên...   TP. Hà Tĩnh
DT: 190 m2 Giá: 600 triệu 2014-07-21
Cần bán Đất QH gần trường NK Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 460 triệu 2014-08-28
Cần bán Nhà cấp 4 gần chợ Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 520 triệu 2014-08-04
Cần bán Đất đẹp mặt đường Vũ Qang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 1,25 tỷ 2014-08-28
Cần bán Đất mặt đường QL 1A ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 850 triệu 2014-07-27
Cần bán Đất lối 2 Đ. Quốc Lộ 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 224 m2 Giá: 800 triệu 2014-07-27
Cần bán Đất đẹp sau KS Hoàng Gia...   TP. Hà Tĩnh
DT: 210 m2 Giá: 700 triệu 2014-09-08
Cần bán Đất mặt đường Lê Duẫn...   TP. Hà Tĩnh
DT: 126 m2 Giá: 1,85 tỷ 2014-07-27
Cần bán Đất lối 2 đường Vũ Quang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 110 m2 Giá: 800 triệu 2014-07-27
Cần bán Đất QH Phường Thạch Quý...   TP. Hà Tĩnh
DT: 130 m2 Giá: 680 triệu 2014-07-27
Cần bán Đất QH Phường Thạch Quý...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 800 triệu 2014-07-27
Cần bán Đất đẹp sau KS Hoàng Gia...   TP. Hà Tĩnh
DT: 110 m2 Giá: 420 triệu 2014-07-27
Cần bán Đất mặt đường Quang Trung...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 500 triệu 2014-07-27
Cần bán Đất QH Đ.Nguyễn Du kéo dài...   TP. Hà Tĩnh
DT: 320 m2 Giá: 1,5 tỷ 2014-07-27
Cần bán Đất QH đường Bùi Dương Lịch...   TP. Hà Tĩnh
DT: 134 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-07-27
Cần bán Nhà 2 tầng Phường Tân Giang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,3 tỷ 2014-07-27
Cần bán Nhà đẹp 1 tầng Hà Huy Tập...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 750tr 2014-08-04
Cần bán Biệt thự 2 tầng Đ. Phan Chánh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 2 tỷ 2014-08-28
Cần bán Nhà đẹp 1 tầng gần cầu Phủ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 110 m2 Giá: 1,2 tỷ 2014-07-27
Cần bán Đất mặt đường 18m * Giá 1,1 t...   TP. Hà Tĩnh
DT: 266,8m m2 Giá: 1,1 tỷ 2014-09-05

TIN TỨC

Công bố phân khu chức năng kết nối đô thị hai bên QL8A

Công bố phân khu chức năng kết nối đô thị hai bên QL8A

Phối cảnh Quy hoạch

Đồ án Quy hoạch phân chức năng kết nối đô thị hai bên Quốc lộ 8A đoạn từ cầu Hà Tân đến thị trấn Tây Sơn, xã Sơn Tây - KKT CKQT Cầu Treo do Viện quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng Hà Tĩnh lập, được UBND tỉnh phê duyệt tạ...

Ca sĩ Việt: thù lao

Ca sĩ Việt: thù lao "khủng", tậu nhà to

Những ai đã theo dõi Sao mai điểm hẹn 2010 chắc còn nhớ lần nhạc sĩ Tuấn Khanh cao hứng bắt các thí sinh ... xin lỗi khán giả vì đã không thể hiện được hết năng lực của mình. Minh Chuyên đã ngay lập tức làm theo, nói lời xin lỗi khán giả và xin khán giả cho cô cơ hội được vào vòng sau, mặc d...


TIN BẤT ĐỘNG SẢNTHÔNG TIN TIỆN ÍCH

 Cắm hoa đào ngày Tết theo phong thủy
 Giảm 50% tiền thuê đất cho đối tượng sản xuất
 Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 1/10
 Đất chưa có sổ đỏ được thế chấp vay vốn
 Miễn phí xây dựng bắt đầu từ ngày 1/2/2011
» Xem tất cả

TIN TỨC NHÀ ĐẤT DỰ ÁN

Công bố phân khu chức năng kết nối đô th... Những đại dự án "rùa" ở Hà Tĩnh...
Nhiều dự án địa ốc Hà Tĩnh cần "giải c... Cần chung vai để dự án địa ốc ở Hà Tĩn...
TP Hà Tĩnh công bố quy hoạch phân khu xã Thạ... Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia: 11.277 t...
Tập đoàn VinGroup sẽ đầu tư vào Trung tâm T... 3 bước để sở hữu được ngôi nhà mơ ư...

PHONG THUỶ NHÀ ĐẤT

KIẾN TRÚC ĐẸPKHÔNG CÁCH SỐNGTƯ VẤN BẤT ÐỘNG SẢN

NHÀ ĐẸP CỦA "SAO"

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

THỐNG KÊ

- Thành viên: 273
- Số tin đăng: 145
- Khách trực tuyến: 143
- Số lượt truy cập: 6005096
Hỗ trợ trực tuyến