Nhà Đất Hà Tĩnh
Giá
Đơn vị tính
 

Thành viên

 
 

NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Bán Nhà Nhà một tầng phường Bắc Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 133 m2 Giá: 1,5 tỷ 2015-01-29
Bán Đất Đất QH Thạch Hưng...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 450 triệu 2015-01-27
Bán Đất Đất đường Nguyễn Hoành Từ - ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 800 triệu 2015-01-21
Bán Đất Đất mặt đường 26-3...   TP. Hà Tĩnh
DT: 97 m2 Giá: 1 tỷ 2015-01-19
Bán Đất Đất mặt đường Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 107 m2 Giá: 500 triệu 2015-02-01
Bán Đất Đất gần trường Quân Sự Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 116 m2 Giá: 430 triệu 2015-01-19
Bán Nhà Nhà 1 tầng gần trường ĐH...   TP. Hà Tĩnh
DT: 300 m2 Giá: 990 triệu 2015-01-20
Bán Đất Đất đẹp Phường Bắc Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 80 m2 Giá: 500 triệu 2015-01-28
Bán Đất Đất mặt đường Huy Cận...   TP. Hà Tĩnh
DT: 107 m2 Giá: 780 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất đẹp sau KS Hoàng Gia...   TP. Hà Tĩnh
DT: 110 m2 Giá: 400 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất lối 2 đường Vũ Quang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 196 m2 Giá: 630 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất QH gần Đăng Dung...   TP. Hà Tĩnh
DT: 155 m2 Giá: 750 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất QH Thạch Hạ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 370 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất gần khách sạn New Star...   TP. Hà Tĩnh
DT: 103 m2 Giá: 320 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất lối 2 đường 26/3...   TP. Hà Tĩnh
DT: 140 m2 Giá: 710 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất mặt đường tỉnh lộ 17...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 380 triệu 2015-01-19
Bán Nhà Nhà 2 tầng Hà Huy Tập...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 1,1 tỷ 2015-01-19
Bán Nhà Nhà 1 tầng P.Thạch Qúy ...   Hồng Lĩnh
DT: 400 m2 Giá: 1,3 tỷ 2015-01-19
Bán Đất Đất đẹp mặt đường 1B...   TP. Hà Tĩnh
DT: 500 m2 Giá: 1,5 tỷ 2015-01-19
Bán Đất Đất QH Thạch Hạ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 370 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất khối 7 Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 700 m2 Giá: Thỏa thuận 2015-01-19
Bán Đất Đất gần đường Lê Hồng Phong...   TP. Hà Tĩnh
DT: 180 m2 Giá: 720 triệu 2015-01-22
Bán Đất Đất sau Khách Sạn Hoàng Gia...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 350 triệu 2015-01-19
Bán Nhà Nhà 2 tầng trung tâm thành phố...   TP. Hà Tĩnh
DT: 300 m2 Giá: 7 tỷ 2015-01-19
Bán Đất Đất gần đường quốc lộ 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 165 m2 Giá: 660 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất lối 2 đường Hà Hoàng...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 380 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất QH Đồng Trọt Thạch Qúy...   TP. Hà Tĩnh
DT: 96 m2 Giá: 480 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất lối 2 đường Hà Hoàng...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 600 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất gần đường tránh 1B...   TP. Hà Tĩnh
DT: 118 m2 Giá: 180 triệu 2015-01-19
Bán Nhà Nhà biệt thự nhà vườn...   TP. Hà Tĩnh
DT: 220 m2 Giá: 1,2 tỷ 2015-01-19
Bán Đất Đất QH gần mặt đường tỉnh ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 320 triệu 2015-01-19
Bán Nhà Nhà cấp 4 gần KS Thai Lan...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,1 tỷ 2015-01-19
Bán Nhà Nhà đẹp gần đường 26-3...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 800 triệu 2015-01-19
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 1,6 tỷ 2015-01-19
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng P. Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,4 tỷ 2015-01-19
Bán Nhà Nhà 2 tầng Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 223 m2 Giá: 1,9 tỷ 2015-01-19
Bán Nhà Nhà đẹp gần NH Huyền Đức...   TP. Hà Tĩnh
DT: 210 m2 Giá: 1,9 tỷ 2015-01-19
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng P. Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 180 m2 Giá: 1,6 tỷ 2015-01-19
Bán Nhà Nhà 2 tầng Phường Tân Giang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,4 tỷ 2015-01-19
Bán Nhà Nhà cấp 4 gần chợ Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 500 triệu 2015-01-19
Bán Nhà Nhà 1 tầng gần Đài Truyền Hình...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 900 triệu 2015-01-19
Bán Nhà Nhà 1 tầng mặt đường 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 1,7 tỷ 2015-01-19
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng gần QL 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 2 tỷ 2015-01-19
Bán Đất Đất Lối 2 Đường Trần Phú...   TP. Hà Tĩnh
DT: 161 m2 Giá: 1,150 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất gần Trường Việt Đức...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 420 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất đẹp Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 420 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất QH mặt đường Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 550 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất đẹp gần K/S Ngân Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 215 m2 Giá: 1,5 tỷ 2015-01-19
Bán Đất Đất gần mặt đường Trần Phú...   TP. Hà Tĩnh
DT: 238 m2 Giá: 1,1 tỷ 2015-01-19
Bán Đất Đất đẹp Phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 260 m2 Giá: 1,7 tỷ 2015-01-19
Bán Đất Đất QH Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 188 m2 Giá: 650 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất mặt đường Nguyễn Xí...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 1 tỷ 2015-01-30
Bán Đất Đất lối 3 Đ. Nguyễn Công Trứ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 105 m2 Giá: 430 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất QH đường 18m - Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 150 m2 Giá: 350 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất Khối 8 - Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 125 m2 Giá: 440 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất đẹp gần công viên Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 102 m2 Giá: 500 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất gần trường Quân Sự Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 480 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất QH Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 168 m2 Giá: 680 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất mặt đường Đông Lộ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 580 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất gần trường Lê Văn Thiêm...   TP. Hà Tĩnh
DT: 154 m2 Giá: 920 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất QH Phường Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 650 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất đẹp sau KS Hoàng Gia...   TP. Hà Tĩnh
DT: 210 m2 Giá: 700 triệu 2015-01-19
Bán Đất Đất QH Đ.Nguyễn Du kéo dài...   TP. Hà Tĩnh
DT: 320 m2 Giá: 1,5 tỷ 2015-01-19
Bán Đất Đất mặt đường 18m * Giá 1,1 t...   TP. Hà Tĩnh
DT: 250 m2 Giá: 1,1 tỷ 2015-01-19

TIN TỨC

1.000 căn hộ Mandarin Garden sẽ chào bán vào tháng 01/2011

1.000 căn hộ Mandarin Garden sẽ chào bán vào tháng 01/2011

 

Khu phức hợp Mandarin Garden được xây dựng trên diện tích 25.886 m2 tại lô đất NO3 thuộc khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam (thuộc Tập đoàn Hòa Phát (HPG)) làm chủ đầu tư.

Dự án bao gồm 4 tòa tháp cao từ 25 đến 29 tầng cung cấp khoảng 1...

Đột nhập những chốn ăn chơi phóng túng trên thế giới

Đột nhập những chốn ăn chơi phóng túng trên thế giới

Mới đây, ngày 22/9, hộp đêm Pangaea - được cho là sang trọng nhất thế giới, do đại gia người Mỹ Michael Ault xây dựng tại Singapore, đã chính thức mở cửa đón khách.

Pangaea có diện tích sàn 558 m2, có thể chứa cùng lúc 400 người, với nội thất được thiết kế hết sức đặc biệt. Các phụ kiện và ...


TIN BẤT ĐỘNG SẢNTHÔNG TIN TIỆN ÍCH

 Cắm hoa đào ngày Tết theo phong thủy
 Giảm 50% tiền thuê đất cho đối tượng sản xuất
 Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 1/10
 Đất chưa có sổ đỏ được thế chấp vay vốn
 Miễn phí xây dựng bắt đầu từ ngày 1/2/2011
» Xem tất cả

TIN TỨC NHÀ ĐẤT DỰ ÁN

Vingroup đầu tư Trung tâm thương mại và nhà ... Công bố phân khu chức năng kết nối đô th...
Những đại dự án "rùa" ở Hà Tĩnh... Nhiều dự án địa ốc Hà Tĩnh cần "giải c...
Cần chung vai để dự án địa ốc ở Hà Tĩn... TP Hà Tĩnh công bố quy hoạch phân khu xã Thạ...
Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia: 11.277 t... Tập đoàn VinGroup sẽ đầu tư vào Trung tâm T...

PHONG THUỶ NHÀ ĐẤT

KIẾN TRÚC ĐẸPKHÔNG CÁCH SỐNGTƯ VẤN BẤT ÐỘNG SẢN

NHÀ ĐẸP CỦA "SAO"

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

THỐNG KÊ

- Thành viên: 295
- Số tin đăng: 158
- Khách trực tuyến: 125
- Số lượt truy cập: 6716365
Hỗ trợ trực tuyến