Nhà Đất Hà Tĩnh
Giá
Đơn vị tính
 

Thành viên

 
 

NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Cần bán Đất gần trường Quân Sự Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 480 triệu 2014-08-13
Cần bán Nhà cấp 4 phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 114 m2 Giá: 920 triệu 2014-08-13
Cần bán Đất giá rẻ P. Văn Yên...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 230 triệu 2014-08-11
Cần bán Đất mặt đường Lê Hồng Phong...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 1 tỷ 2014-08-07
Cần bán Nhà 2 tầng Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 223 m2 Giá: 1,9 tỷ 2014-08-05
Cần bán Nhà đẹp gần NH Huyền Đức...   TP. Hà Tĩnh
DT: 210 m2 Giá: 2 tỷ 2014-08-07
Cần bán Đất gần Khu QH Hàm Nghi...   TP. Hà Tĩnh
DT: 154 m2 Giá: 350 triệu 2014-08-04
Cần bán Nhà cấp 4 Phường Hà Huy Tập...   TP. Hà Tĩnh
DT: 205 m2 Giá: 900 triệu 2014-08-01
Cần bán Đất QH Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 168 m2 Giá: 700 triệu 2014-07-30
Cần bán Đất mặt đường Đông Lộ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 600 triệu 2014-07-27
Cần bán Đất mặt đường Nguyễn Biên...   TP. Hà Tĩnh
DT: 208 m2 Giá: 900 triệu 2014-07-24
Cần bán Đất Khối Phố 8 P. Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 125 m2 Giá: 450 triệu 2014-07-24
Cần bán Đất gần mặt đường Đông Lộ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 119 m2 Giá: 360 triệu 2014-07-21
Cần bán Đất QH Phường Tân Giang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 96 m2 Giá: 480 triệu 2014-07-21
Cần bán Đất gần UBND Hà Huy Tập...   TP. Hà Tĩnh
DT: 94 m2 Giá: 440 triệu 2014-07-21
Cần bán Nhà đẹp 1 tầng phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 147 m2 Giá: 1,2 tỷ 2014-08-04
Cần bán Nhà đẹp 2 tầng P.Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,4 tỷ 2014-07-17
Cần bán Đất mặt đường Hải Thượng...   TP. Hà Tĩnh
DT: 156 m2 Giá: 1,3 tỷ 2014-07-17
Cần bán Nhà cấp 4 Phường Tân Giang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 530 triệu 2014-07-25
Cần bán Đất đẹp Phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 260 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-07-16
Cần bán Đất lối 2 Đ.Hải Thượng Lãn ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 180 m2 Giá: 900 triệu 2014-07-12
Cần bán Đất mặt đường Hà Huy Tập...   TP. Hà Tĩnh
DT: 230 m2 Giá: 17 triệu /m2 2014-07-07
Cần bán Đất mặt đường Quang Trung...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 600 triệu 2014-07-06
Cần bán Đất lối 2 Đ. Hà Tôn Mục...   TP. Hà Tĩnh
DT: 125 m2 Giá: 950 triệu 2014-07-17
Cần bán Đất gần trường Lê Văn Thiêm...   TP. Hà Tĩnh
DT: 154 m2 Giá: 920 triệu 2014-08-07
Cần bán Đất gần UB phường Đại Nài...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 630 triệu 2014-07-03
Cần bán Đất gần Công An P. Đại Nài ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 149,5 m2 Giá: 580 triệu 2014-07-03
Cần bán Đất đẹp gần KS Thái Lan...   TP. Hà Tĩnh
DT: 130 m2 Giá: 360 triệu 2014-07-03
Cần bán Đất mặt đường Nguyễn Công Tr...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 1,8 tỷ 2014-08-17
Cần bán Đất lối 2 Đ. Nguyễn Thị Minh K...   TP. Hà Tĩnh
DT: 180 m2 Giá: 1,3 tỷ 2014-07-02
Cần bán Đất đẹp phường Thạch Quý...   TP. Hà Tĩnh
DT: 240 m2 Giá: 830 triệu 2014-06-28
Cần bán Nhà Cấp 4 mặt đường QL 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 40 m2 Giá: 730 triệu 2014-07-30
Cần bán Đất đẹp QH Thạch Hưng...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 270 triệu 2014-07-09
Cần bán Đất đẹp gần công viên Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 102 m2 Giá: 510 triệu 2014-07-12
Cần bán Đất QH Phường Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 650 triệu 2014-06-26
Cần bán Đất đẹp mặt đường Vũ Quang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 240 m2 Giá: 13 triệu /m2 2014-06-27
Cần bán Đất QH Phường Văn Yên...   TP. Hà Tĩnh
DT: 190 m2 Giá: 600 triệu 2014-07-21
Cần bán Nhà 3 tầng Phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 80 m2 Giá: 2,3 tỷ 2014-07-27
Cần bán Đất QH gần trường NK Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 430 triệu 2014-07-27
Cần bán Nhà cấp 4 gần chợ Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 520 triệu 2014-08-04
Cần bán Đất đẹp mặt đường Vũ Qang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 1,25 tỷ 2014-07-17
Cần bán Đất gần Trường Quân Sự...   TP. Hà Tĩnh
DT: 150 m2 Giá: 550 triệu 2014-07-03
Cần bán Nhà 3 tầng mặt đường Phú Hào...   TP. Hà Tĩnh
DT: 78 m2 Giá: 1,6tỷ 2014-07-03
Cần bán Đất mặt đường QL 1A ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 850 triệu 2014-07-27
Cần bán Đất lối 2 Đ. Quốc Lộ 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 224 m2 Giá: 800 triệu 2014-07-27
Cần bán Đất đẹp sau KS Hoàng Gia...   TP. Hà Tĩnh
DT: 210 m2 Giá: 690 triệu 2014-08-04
Cần bán Đất mặt đường Lê Duẫn...   TP. Hà Tĩnh
DT: 126 m2 Giá: 1,85 tỷ 2014-07-27
Cần bán Đất lối 2 đường Vũ Quang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 110 m2 Giá: 800 triệu 2014-07-27
Cần bán Đất QH Phường Thạch Quý...   TP. Hà Tĩnh
DT: 130 m2 Giá: 680 triệu 2014-07-27
Cần bán Nhà đẹp 2 tầng Quốc Lộ 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 95 m2 Giá: 2 tỷ 2014-07-17
Cần bán Đất Lối 3 đường Nguyễn Công ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 105 m2 Giá: 430 triệu 2014-07-13
Cần bán Đất QH Phường Thạch Quý...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 800 triệu 2014-07-27
Cần bán Đất đẹp sau KS Hoàng Gia...   TP. Hà Tĩnh
DT: 110 m2 Giá: 420 triệu 2014-07-27
Cần bán Nhà 1 tầng gần Siêu Thị BMC...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 750 triệu 2014-07-27
Cần bán Đất gần cây xăng Hoàng Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 330 m2 Giá: 550 triệu 2014-07-27
Cần bán Đất mặt đường Quang Trung...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 500 triệu 2014-07-27
Cần bán Đất QH Đ.Nguyễn Du kéo dài...   TP. Hà Tĩnh
DT: 320 m2 Giá: 1,5 tỷ 2014-07-27
Cần bán Đất QH Đ. 18m Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 150 m2 Giá: 350 triệu 2014-07-08
Cần bán Đất QH đường Bùi Dương Lịch...   TP. Hà Tĩnh
DT: 134 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-07-27
Cần bán Nhà 2 tầng Phường Tân Giang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,3 tỷ 2014-07-27
Cần bán Đất gần mặt đường Nguyễn C...   TP. Hà Tĩnh
DT: 102 m2 Giá: 770 Triệu 2014-06-25
Cần bán Đất đẹp Hà Huy Tập...   TP. Hà Tĩnh
DT: 114 m2 Giá: 550 triệu 2014-07-18
Cần bán Đất lối 2 đường.HTLO...   TP. Hà Tĩnh
DT: 126 m2 Giá: 830 triệu 2014-07-27
Cần bán Nhà đẹp 1 tầng Hà Huy Tập...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 750tr 2014-08-04
Cần bán Nhà đẹp 1 tầng gần cầu Phủ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 110 m2 Giá: 1,2 tỷ 2014-07-27

TIN TỨC

Quảng Ninh: Chi 585 triệu USD cho giải phóng mặt bằng làm casino

Quảng Ninh: Chi 585 triệu USD cho giải phóng mặt bằng làm casino

Phối cảnh rộng dự án khu liên hợp du lịch - casino tại Vân Đồn (Quảng Ninh).

Dự án casino cách dự án sân bay Vân Đồn khoảng 10 km, được xác định là một trong những dự án trọng điểm về du lịch, mang tính chiến lược, đột phá để phát triển Khu Kinh tế Vân Đồn và vùng kinh tế trọng điểm Bắc ...

Nhà hàng tre Việt Nam được vinh danh tại Mỹ

Nhà hàng tre Việt Nam được vinh danh tại Mỹ

 
Kiến trúc nhà hàng Tre đã được tôn vinh tại Mỹ
 
Giải thưởng IAA của Bảo tàng Chicago Athenaeum được tổ chức mỗi năm một lần nhằm tôn vinh những công trình kiến trúc và quy hoạch đô thị xuất sắc nhất ...


TIN BẤT ĐỘNG SẢNTHÔNG TIN TIỆN ÍCH

 Cắm hoa đào ngày Tết theo phong thủy
 Giảm 50% tiền thuê đất cho đối tượng sản xuất
 Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 1/10
 Đất chưa có sổ đỏ được thế chấp vay vốn
 Miễn phí xây dựng bắt đầu từ ngày 1/2/2011
» Xem tất cả

TIN TỨC NHÀ ĐẤT DỰ ÁN

Công bố phân khu chức năng kết nối đô th... Những đại dự án "rùa" ở Hà Tĩnh...
Nhiều dự án địa ốc Hà Tĩnh cần "giải c... Cần chung vai để dự án địa ốc ở Hà Tĩn...
TP Hà Tĩnh công bố quy hoạch phân khu xã Thạ... Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia: 11.277 t...
Tập đoàn VinGroup sẽ đầu tư vào Trung tâm T... 3 bước để sở hữu được ngôi nhà mơ ư...

PHONG THUỶ NHÀ ĐẤT

KIẾN TRÚC ĐẸPKHÔNG CÁCH SỐNGTƯ VẤN BẤT ÐỘNG SẢN

NHÀ ĐẸP CỦA "SAO"

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

THỐNG KÊ

- Thành viên: 271
- Số tin đăng: 146
- Khách trực tuyến: 159
- Số lượt truy cập: 5898799
Hỗ trợ trực tuyến