Nhà Đất Hà Tĩnh
Giá
Đơn vị tính
 

Thành viên

 
 

NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Bán Đất Đất QH gần Đăng Dung...   TP. Hà Tĩnh
DT: 155 m2 Giá: 750 triệu 2014-12-21
Bán Đất Đất QH Thạch Hạ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 370 triệu 2014-12-19
Bán Đất Đất gần Uỷ ban P.Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 105 m2 Giá: 299 triệu 2014-12-19
Bán Đất Đất phường Văn Yên - TP.Hà Tĩn...   TP. Hà Tĩnh
DT: 156 m2 Giá: 660 triệu 2014-12-16
Bán Đất Đất mặt đường Quốc lộ 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 780 triệu 2014-12-16
Bán Nhà Nhà cấp 4 P.Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 133 m2 Giá: 450 triệu 2014-12-16
Bán Đất Đất đẹp mặt đường QL 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,3 tỷ 2014-12-12
Bán Đất Đất gần khách sạn New Star...   TP. Hà Tĩnh
DT: 103 m2 Giá: 320 triệu 2014-12-10
Bán Đất Đất lối 2 đường 26/3...   TP. Hà Tĩnh
DT: 140 m2 Giá: 710 triệu 2014-12-08
Bán Đất Đất đẹp mặt đường Hàm Nghi...   TP. Hà Tĩnh
DT: 150 m2 Giá: 1,5 tỷ 2014-12-07
Bán Đất Đất lối 2 Đường Hàm Nghi...   TP. Hà Tĩnh
DT: 150 m2 Giá: 650 triệu 2014-12-07
Bán Đất Đất QH sông Đà ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 126 m2 Giá: 1,1 tỷ 2014-12-05
Bán Đất Đất mặt đường tỉnh lộ 17...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 380 triệu 2014-12-04
Bán Nhà Nhà 2 tầng Hà Huy Tập...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 1,1 tỷ 2014-12-02
Bán Nhà Nhà 1 tầng P.Thạch Qúy ...   Hồng Lĩnh
DT: 400 m2 Giá: 1,3 tỷ 2014-12-07
Bán Nhà Nhà 3 tầng mặt đường Nguyễn C...   TP. Hà Tĩnh
DT: 150 m2 Giá: 3,5 tỷ 2014-11-29
Bán Đất Đất lối 2 đường Nguyễn Du - T...   TP. Hà Tĩnh
DT: 107 m2 Giá: 800 triệu 2014-11-28
Bán Đất Đất gần mặt đường tỉnh lộ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 820 m2 Giá: 1 tỷ 2014-12-05
Bán Đất Đất đẹp mặt đường 1B...   TP. Hà Tĩnh
DT: 500 m2 Giá: 1,5 tỷ 2014-11-26
Bán Đất Đất QH Thạch Hạ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 370 triệu 2014-11-25
Bán Đất Đất khối 7 Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 700 m2 Giá: Thỏa thuận 2014-11-24
Bán Đất Đất gần đường Lê Hồng Phong...   TP. Hà Tĩnh
DT: 180 m2 Giá: 900 triệu 2014-12-11
Bán Đất Đất sau Khách Sạn Hoàng Gia...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 350 triệu 2014-12-09
Bán Nhà Nhà 2 tầng trung tâm thành phố...   TP. Hà Tĩnh
DT: 300 m2 Giá: 7 tỷ 2014-12-02
Bán Đất Đất gần đường quốc lộ 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 165 m2 Giá: 660 triệu 2014-12-16
Bán Đất Đất lối 2 đường Hà Hoàng...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 380 triệu 2014-11-24
Bán Đất Đất QH Đồng Trọt Thạch Qúy...   TP. Hà Tĩnh
DT: 96 m2 Giá: 490 triệu 2014-11-14
Bán Đất Đất QH Thạch Qúy ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 130 m2 Giá: 710 triệu 2014-11-14
Bán Đất Đất lối 2 đường Hà Hoàng...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 600 triệu 2014-11-24
Bán Đất Đất gần đường tránh 1B...   TP. Hà Tĩnh
DT: 118 m2 Giá: 180 triệu 2014-11-11
Bán Nhà Nhà biệt thự nhà vườn...   TP. Hà Tĩnh
DT: 220 m2 Giá: 1,2 tỷ 2014-11-07
Bán Nhà Nhà 2 tầng mặt đường Vũ Quang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 102 m2 Giá: 2,8 tỷ 2014-11-07
Bán Đất Đất QH gần mặt đường tỉnh ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 320 triệu 2014-11-01
Bán Nhà Nhà cấp 4 gần KS Thai Lan...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,1 tỷ 2014-12-13
Bán Đất Đất mặt đường 26-3...   TP. Hà Tĩnh
DT: 97 m2 Giá: 1 tỷ 2014-10-31
Bán Nhà Nhà đẹp gần đường 26-3...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 800 triệu 2014-11-07
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 1,6 tỷ 2014-12-08
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng P. Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,4 tỷ 2014-12-13
Bán Nhà Nhà 2 tầng Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 223 m2 Giá: 1,9 tỷ 2014-10-30
Bán Nhà Nhà đẹp gần NH Huyền Đức...   TP. Hà Tĩnh
DT: 210 m2 Giá: 1,9 tỷ 2014-12-13
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng P. Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 180 m2 Giá: 1,6 tỷ 2014-12-08
Bán Nhà Nhà 2 tầng Phường Tân Giang...   TP. Hà Tĩnh
DT: 200 m2 Giá: 1,4 tỷ 2014-11-07
Bán Nhà Nhà cấp 4 gần chợ Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 500 triệu 2014-11-07
Bán Nhà Nhà 1 tầng gần Đài Truyền Hình...   TP. Hà Tĩnh
DT: 60 m2 Giá: 900 triệu 2014-11-23
Bán Nhà Nhà 1 tầng mặt đường 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 100 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-10-30
Bán Nhà Nhà đẹp 2 tầng gần QL 1A...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 2 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất Lối 2 Đường Trần Phú...   TP. Hà Tĩnh
DT: 161 m2 Giá: 1,150 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất gần Trường Việt Đức...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 420 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 420 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH mặt đường Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 550 triệu 2014-12-11
Bán Đất Đất đẹp gần K/S Ngân Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 215 m2 Giá: 1,5 tỷ 2014-11-07
Bán Đất Đất mặt đường Hà Huy Tập...   TP. Hà Tĩnh
DT: 108 m2 Giá: 680 triệu 2014-11-19
Bán Đất Đất gần mặt đường Trần Phú...   TP. Hà Tĩnh
DT: 238 m2 Giá: 1,1 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp Phường Nam Hà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 260 m2 Giá: 1,7 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Sông Đà...   TP. Hà Tĩnh
DT: 110 m2 Giá: 950 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 188 m2 Giá: 650 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất mặt đường Nguyễn Xí...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 950 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất lối 3 Đ. Nguyễn Công Trứ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 105 m2 Giá: 430 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH đường 18m - Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 150 m2 Giá: 350 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất Khối 8 - Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 125 m2 Giá: 440 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp gần công viên Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 102 m2 Giá: 500 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất gần trường Quân Sự Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 120 m2 Giá: 480 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Phường Thạch Linh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 168 m2 Giá: 680 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất mặt đường Đông Lộ...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 580 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất gần trường Lê Văn Thiêm...   TP. Hà Tĩnh
DT: 154 m2 Giá: 920 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Phường Nguyễn Du...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 650 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH gần trường NK Tỉnh...   TP. Hà Tĩnh
DT: 144 m2 Giá: 460 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp sau KS Hoàng Gia...   TP. Hà Tĩnh
DT: 210 m2 Giá: 700 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất mặt đường Lê Duẫn...   TP. Hà Tĩnh
DT: 126 m2 Giá: 2,2 tỷ 2014-10-31
Bán Đất Đất QH Phường Thạch Quý...   TP. Hà Tĩnh
DT: 160 m2 Giá: 800 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất đẹp sau KS Hoàng Gia...   TP. Hà Tĩnh
DT: 110 m2 Giá: 420 triệu 2014-10-30
Bán Đất Đất QH Đ.Nguyễn Du kéo dài...   TP. Hà Tĩnh
DT: 320 m2 Giá: 1,5 tỷ 2014-10-30
Bán Đất Đất mặt đường 18m * Giá 1,1 t...   TP. Hà Tĩnh
DT: 250 m2 Giá: 1,1 tỷ 2014-11-19

TIN TỨC

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KĐT Nghĩa Đô

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KĐT Nghĩa Đô

Dự án tại xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm); phường Xuân La (quận Tây Hồ), Hà Nội. Theo đó, trên cơ sở bản đồ quy hoạch sử dụng đất, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nghĩa Đô đã được phê duyệt, điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và bố cục quy hoạch tổng mặt bằng tại các ô đất ký hiệu CT1, CT2, CT3 và CX2 như sau: Ô ...

Mr. Đàm: 'Ai chê nhà tôi chỗ nào tôi đập ngay chỗ đó'

Mr. Đàm: 'Ai chê nhà tôi chỗ nào tôi đập ngay chỗ đó'

 

Tin không, hiện giờ tôi không có nổi 200 triệu đồng!

- Có lần, hình ảnh ngôi nhà đang sống của anh được đưa lên báo. Nói thật, tôi thốt lên: “Trời, ngày xưa, ông vua bà chúa chắc cũng chỉ giàu sang cỡ này thôi”…

<...


TIN BẤT ĐỘNG SẢNTHÔNG TIN TIỆN ÍCH

 Cắm hoa đào ngày Tết theo phong thủy
 Giảm 50% tiền thuê đất cho đối tượng sản xuất
 Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 1/10
 Đất chưa có sổ đỏ được thế chấp vay vốn
 Miễn phí xây dựng bắt đầu từ ngày 1/2/2011
» Xem tất cả

TIN TỨC NHÀ ĐẤT DỰ ÁN

Công bố phân khu chức năng kết nối đô th... Những đại dự án "rùa" ở Hà Tĩnh...
Nhiều dự án địa ốc Hà Tĩnh cần "giải c... Cần chung vai để dự án địa ốc ở Hà Tĩn...
TP Hà Tĩnh công bố quy hoạch phân khu xã Thạ... Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia: 11.277 t...
Tập đoàn VinGroup sẽ đầu tư vào Trung tâm T... 3 bước để sở hữu được ngôi nhà mơ ư...

PHONG THUỶ NHÀ ĐẤT

KIẾN TRÚC ĐẸPKHÔNG CÁCH SỐNGTƯ VẤN BẤT ÐỘNG SẢN

NHÀ ĐẸP CỦA "SAO"

TÌM THEO ĐỊA PHƯƠNG

THỐNG KÊ

- Thành viên: 294
- Số tin đăng: 167
- Khách trực tuyến: 141
- Số lượt truy cập: 6524016
Hỗ trợ trực tuyến